< وبـــکـــده دانـــش | پاور پوینت با توجه به اوضاع کنونی فناوری آینده دنیا چه خواهد بود؟
خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما

پاور پوینت با توجه به اوضاع کنونی، فناوری آینده دنیا چه خواهد بود؟

پاور پوینت با توجه به اوضاع کنونی، فناوری آینده دنیا چه خواهد بود؟

پاور پوینت با توجه به اوضاع کنونی، فناوری آینده دنیا چه خواهد بود؟درس سواد رسانه ای


  • مناسب برای ارائه در کلاس
  • مناسب برای دانش آموزان
  • مناسب برای معلمان
    حاوی 20 اسلاید (متن+عکس)
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

با توجه به اوضاع کنونی، فناوری آینده دنیا چه خواهد بود؟_1606490857_43690_9011_1790.zip1.86 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت

آمارگیر وبلاگ

هدایت به بالای صفحه

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQAB v=spf1 include:spf.sendinblue.com mx ~all Sendinblue-code:3b9d403aec8f9408292d7a874b42a766 v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; ruf=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; rf=afrf; pct=100; ri=86400